NEGRU NATALIA [11]

Locul înhumării:

 • Parcela 3
 • Rând 5
 • Loc 21

Înapoi la hartă

NEGRU Natalia

n. 5 decembrie 1882, Buciumeni - Galați
d. 2 septembrie 1962, Tecuci

 • Poetă, prozatoare și profesoară
 • Membră fondatoare a Societății Scriitorilor Români

A fost primul dintre cei doi copii ai institutorului Avram Negru și a soției acestuia Elena, născută Dimitrescu. Cel de al doilea copil a fost medicul, profesor universitar Dimitrie Negru. Mama lor se trăgea dintr-o veche familie de răzeși moldoveni din ținutul Tecuciului.

A urmat gimnaziul la Galați. În anul școlar 1895-1896 era elevă în clasa a III-a la Institutul Philippide din Galați. Studiile liceale, la Școala Centrală din București. În 1901 se înscrie la Facultatea de Litere si Filosofie, secția filosofie istorie, a Universității din București. Are printre profesori pe Mihai Dragomirescu, Nicolae Iorga, Dimitrie Onciul, Ovid Densușianu, Pompiliu Eliade, Simion Mehedinți, Ioan Crăciunescu, Dimitrie Evolceanu, Ion Bianu, Titu Maiorescu. A absolvit facultatea de litere din București, pentru limbile franceză și germană. A luat licența, în litere, în toamna anului 1907.

În anul 1909, apare volumul de cântece al Nataliei Negru intitulat O primăvară, cuprinzând versuri apreciate de critică drept „idilice și confesive". Natalia Negru "luminase unele șezători ale Academiei Bârlădene, ținute fie la Bârlad, fie în unele târguri ori sate din apropiere, ca Iveștii, Corodul și Berheciul". Colaborează la revistele „Viața Românească", „Minerva", „Cumpăna", „Flacăra", „Cronica" cu articole, poezii și pagini de proză. La 2 septembrie 1909 este înființată „Societatea Scriitorilor Români". Natalia și St. O. Iosif fac parte dintre inițiatori și sunt membri fondatori, împreună cu Nicolae Iorga, Dimitrie Anghel și alții. În anul 1913, este aleasă în comitetul de conducere al Societății Scriitorilor Români.

Timp de mai bine de zece ani, cam între 1935 și 1945, Natalia Negru nu a părăsit Tecucelul, locuind aici permanent. A murit la 2 septembrie 1962, la Tecuci în casa ei din strada George Coșbuc.

Lucrări publicate

 • „O primăvară, Cântece”, București, 1909
 • „Sunt lacrimae rerum, Mărturisiri”, în Almanahul Societății Scriitorilor Români, 1912
 • „Mărturisiri, Nuvele”, București, Editura Institutului "Flacăra", 1913
 • „Helianta. Două vieți stinse, Mărturisiri”, Iași, Editura Viața Românească, 1921
 • „Legenda, Poem dramatic”, București, Editura literară a Casei Școalelor, 1922
 • „Amazoana, Femeia prin veacuri”, București, Editura Adeverul, Biblioteca "Dimineața", nr. 35, [1925]
 • „Și iată, mă gândesc la voi ... ” În Adevărul literar și artistic, IX, nr. 419, 16 decembrie 1928
 • „St. O. Iosif, Domnița mea erai ... Roman epistolar”. (Editura Universala Alcalay & Co, [1930]) volum publicat de Natalia Negru

Copyright © 2019 - Cimitirul Eternitatea Tecuci

Webdesign by CRYO®