Inventarierea tuturor locurilor de înhumare

Anul trecut s-a început inventarierea tuturor locurilor de înhumare întrucât în arhivele societății Cimitirul Eternitatea SRL nu există acte care să dovedească că aparțin unui proprietar/moștenitor.  Conducerea societății a solicitat tuturor deținătorilor de locuri de înhumare să probeze cu documente dreptul de proprietate asupra locurilor de înhumare.
Dreptul de proprietate asupra unui loc de înhumare se probează cu cel puțin unul din următoarele documente:
– act de concesiune sau chitanțe/adeverințe/alte acte doveditoare prin care se face dovada plăților taxelor aferente
– certificat de moștenitor asupra locului de veci/înhumare
– contract de vânzare/cumpărare
– contract de donație
Actele trebuie să fie pe numele titularului supraviețuitor, drept pentru care se solicită și o copie după cartea de identitate a acestuia.
În cazul în care contractele de concesiune expiră se pot reconcesiona locurile de înhumare de către titularul contractului de concesiune sau de către urmașii acestuia.
Locurile cu contracte de concesiune (pe termen limitat sau nelimitat – de veci)  valabile (în termen) vor fi luate în evidență cu perioada rămasă până la data expirării concesiunii.

Copyright © 2019 - Cimitirul Eternitatea Tecuci

Webdesign by CRYO®