Înhumare

Pentru înhumare se completează de către titularul contractului de concesiune al locului de înhumare o cerere tip la biroul registratură.

În cazul în care decedatul este titularul contractului, cererea de înhumare se face de moștenitori.

Odată cu depunerea cererii se vor prezenta următoarele acte:

  • Adeverința de înhumare (original)
  • Certificat de deces
  • Act de concesiune pentru locul de înhumare unde se solicită înhumarea.
  • Actul de identitate al persoanei care solicita înhumarea.

NOTA: Tarifele pentru lucrările de înhumare se pot vizualiza la secțiunea Taxe și tarife

Copyright © 2018 - Cimitirul Eternitatea Tecuci

Webdesign by CRYO®