Despre noi

Societatea Cimitirul Eternitatea S.R.L. înființată în baza HCL nr. 27 din 28.02.2013, având 2 asociați: UAT Municipiul Tecuci și societatea „Zone Verzi Tec S.R.L. Tecuci” are ca obiect de activitate „activități de pompe funebre și similare”.

Societatea este adminstrată de un administrator unic numit de asociați, care îndeplinește și funcția de director general.

Mandatul administratorului/directorului general este limitat pentru o perioadă de timp stabilită de asociați.

Societatea Cimitirul Eternitatea S.R.L. administrează cimitirul din Municipiul Tecuci care aparține domeniului public al UAT Municipiul Tecuci.

Societatea Cimitirul Eternitatea S.R.L. în calitate de operator de servicii are următoarele atribuții:

  • administrarea și gestionarea patrimoniului public existent în cimitir;
  • conducerea întregii activități specifice cimitirului;
  • asigurarea funcționalității și întreținerii dotărilor existente, cât și a normelor impuse de legislația Uniunii Europene;
  • asigurarea ordinii interioare și a bunei desfășurări a prestațiilor;
  • întreținerea căilor de acces din cimitirul municipal;
  • efectuarea lucrărilor funerare, către concesionarii locurilor de înhumare, pe baza de contract de prestări servicii.

Cimitirul Eternitatea se întinde pe o suprafață de 105.000 mp, împărțită în parcele delimitate între ele de alei de acces auto sau/și pietonal.

Parcelele și fiecare rând sunt numerotate, numerele fiind înscrise pe plăci indicatoare.

Copyright © 2019 - Cimitirul Eternitatea Tecuci

Webdesign by CRYO®