Concesiune

În Cimitirul Municipal Eternitatea pot solicita concesionarea unui loc de înhumare doar persoanele cu domiciliul în Municipiul Tecuci sau care solicită înhumarea unei persoane decedate care a avut domiciliul stabil pe raza Municipiului Tecuci.

Concesionarea locurilor se poate face:

  • Pentru o perioadă de 7 ani – numai în caz de deces;
  • Pentru o perioadă de 25 sau 49 de ani cu sau fără caz de deces, cu condiția executării de lucrări funerare supraterane și subterane;
  • Pe termen nelimitat atribuite în baza unor acte normative sau legi speciale.

Reconcesionarea locurilor de înhumare, pentru care a expirat termenul de concesiune sau nu se poate face dovada existenței unui act de concesiune valabil (neexpirat), se poate face în aceleași condiții.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cimitirului Municipal Eternitatea, achitarea contravalorii concesiunii se poate face în rate egale pentru titularii a căror venituri nu depășesc suma de 1.500 lei/lună.

Dovada venitului se face cu adeverința de venit sau ultimul cupon de pensie. Acestea vor fi prezentate în original la registratura administratorului Cimitirului Eternitatea Tecuci odată cu depunerea cererii de solicitare a unui loc de înhumare.

Pentru contractele cu plata concesiunii în rate, conform tabelului taxe si tarife, vor fi prevăzute clauze contractuale după cum urmează:

  • Plata primei rate se face la semnarea contractului de concesiune;
  • Plățile următoarelor rate se vor efectua în anul/anii următori până la data de 31 ianuarie a fiecărui an;
  • Neplata uneia dintre rate în termen de 3 luni de la expirarea termenului de plata atrage dupa sine anularea contractului de concesiune încheiat;
  • Pentru contractele încheiate dupa data de 01 octombrie, urmatoarea rată se consideră scadentă în al doilea an calendaristic.
Cererea tip de concesionare pentru un loc de înhumare se completează de solicitant la biroul registratură și trebuie însoțită de următoarele acte:

  • Act de identitate al solicitantului;
  • Certificat de deces (daca se solicită concesionarea pe termen de 7 ani) însoțit de documentele prevăzute la secțiunea înhumări.
  • Declarație pe proprie răspundere a solicitantului că nu mai deține un loc de înhumare pe numele său în Cimitirul Eternitatea Tecuci.
NOTA: Tarifele pentru concesiuni se pot vizualiza la sectiunea Taxe și tarife

Copyright © 2018 - Cimitirul Eternitatea Tecuci

Webdesign by CRYO®