Info utile

Hotărârea AGA nr.11 din 06.12.2016


Raport de activitate decembrie 2015

Raport de activitate al Societății “Cimitirul Eternitatea S.R.L.” Tecuci, Raport de auditare și certificarea bilanțului, Bilanț la data de 31.12.2015, Hotărârea AGA nr. 2

Continuare...

Raport de activitate iunie 2015

Raportul administratorului SOC. CIMITIRUL ETERNITATEA S.R.L. TECUCI privind exercițiul financiar pe semestru l 2015, Raportare contabilă semestrială la data de 30.06.2015

Continuare...

Hotărârea nr. 79 din 14.04.2014

Hotărârea nr. 79 din 14.04.2014 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 255/30.12.2013

Continuare...

Regulamentul de organizare și Funcționare al cimitirului

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tecuci nr. 277 din 24.09.2015 a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Cimitirului Eternitatea. Una din cele mai importante modificări se referă la posibilitatea și condițiile achitării taxei de concesiune pentru locurile de înhumare în rate. Procedura și cuantumul ratelor se poate vedea în anexa la ROF.

Continuare...

Inventarierea tuturor locurilor de înhumare

Anul trecut s-a început inventarierea tuturor locurilor de înhumare întrucât în arhivele societății Cimitirul Eternitatea SRL nu există acte care să dovedească că aparțin unui proprietar/moștenitor.  Conducerea societății a solicitat tuturor deținătorilor de locuri de înhumare să probeze cu documente dreptul de proprietate asupra locurilor de înhumare. Dreptul de proprietate asupra unui loc de înhumare […]

Continuare...

Copyright © 2018 - Cimitirul Eternitatea Tecuci

Webdesign by CRYO®