Înhumări

Pentru înhumare se completează de către titularul contractului de concesiune al locului de înhumare o cerere tip la biroul registratură. În cazul în care decedatul este titularul contractului, cererea de înhumare se face de moștenitori.

Concesiune

În Cimitirul Municipal Eternitatea poate solicita concesionarea unui loc de înhumare doar persoanele cu domiciliul în Municipiul Tecuci sau care solicită înhumarea unei persoane decedate care a avut domiciliul stabil pe raza Municipiului Tecuci.

Lucrări funerare

În Cimitirul Municipal se pot executa lucrări de construcții funerare doar de societatea care administrează cimitirul. Pentru contractarea unei lucrări funerare se depune cerere tip la biroul registratură.

Taxe și tarife

Tarife lucrări de construcții monumente funerare, tarife pentru înhumare/deshumare, taxe concesiuni, taxe concesiuni în rate, alte taxe ..Copyright © 2019 - Cimitirul Eternitatea Tecuci

Webdesign by CRYO®